Chut Chudai Ki Kahani

Padosan Ki Mast Chudai Hindi Story
 Chut Chudai Ki Kahani

Pintu ra bhai Prakash bhai sahita mu sex kalapare Prakash bhai kahile ki Pintu sahita sex karibare Mora 

bahuta ichha achhi tu thare arrange kareide na.mu kahili hau bhai .plan hela ki jou dina uncle au aunty 

nathibe sedina mu au Pintu xxx video dekhi halauthiba bele bhai room Ku entry karibe au ame 

dharapadijibu au Pintu dariki Prakash bhainku gheibaku daba.plan anusare Sunday Ku uncle n aunty market jibe sei time re esabu haba.Chut Chudai Ki Kahani

Sunday asigala uncle au aunty market galapare bhai mote call kale mu sange sange pahanchi gali.Pintu 

ta room re basi game kheluthila.mu ta pakhare basigali au banda upare hata rakhili au kahili Pintu video 

laga dekhiba.Pintu bi lageidela kichhi samaya pare Pintu ra thia heigala au Mora bi.mu Pintu ra haleibare lagili au Pintu Mora .mu Pintu Ku kahili Pintu pant badalide Pintu kahila door khola achhi mu hau mu door band karidauchhi tu badale.mu door dabaku jai bhainka pakhaku missed call karideli au 

door Ku luck nakari khali aujaidei asili Pintu ra haleibare lagili.Chut Chudai Ki Kahani

Bhai sei time re room re entry kale au ame duijana sampurna langala thilu .bhai kichhi najalila pari kahile kn esabu karuchha    Padosan Ki Mast Chudai Hindi Story

Pintu bahut darigala au gote gamuchha pindhidela mu semiti langala thia heithae.

Bhai kahile aji bapa asantu sabu tanku kahibi tame di Jana kn sabu karuchha

Pintu kandi pakeila au kahila bhai pls kahaku kahibuni pls bhai

bhai kahile mu kichhi sunibini.chut ki kahani

Mu kahili bhai pls kahaku kichhi kahibani tame kaha kahiba ame karibu

Pintu bi kahila hmm bhai tame jaha kahiba ame karibu

Mu aga basi padi bhai pant chain kholi bhainka banda chuchumi Baku lagili

Pintu semiti kichhi nakahi semiti thia heithae

Mu pintuku taniki basei deli au kahili bhainka banda chuchumu se munda halauthila mu jor re ta muha 

Ku bhai nka bandare chapideli tapare se patire purei dhire dhire chuchumibaku lagila

Mu thia hei bhainka kana re chup kari kahili bhai mo kama sarila ebe tama kama tame kemiti taku gheiba Ghia

Mo katha suni bhai kahile tu chinta karana mu Pintu Ku emiti gheibi se sabubele kahiba mote Ghia.

Tapare bhai Pintu munda Ku dhari ta patire gheibaku lagile .tapare Pintu Ku bed upare saidei Pintu 

dudhaku chipi chipi patire purei chuchumibaku lagile tapare. Pintu bi bahut garam heigala se bi bhainka saha sath debaku lagila.chut khani

Ta pare bhai Pintu ra bandaku chuchumibaku lagile au Pintu Aaaaaa...uuuuu....oooooo.....karibaku 

lagila.mu mo bandaku Pintu patire pureideli se bi maza re mo bandaku chatibaku lagila

Tapare bhai Pintu ra duigoda uparaku tekidei ta gandi chatibaku lagile mu au Pintu mo banda bi maza re chatibare lagithae.

Tapare bhai tela ani Pintu gandire lagei deli au tanka bandare lageidele tapare Pintu gandire lagei gote 

Dhaka dele Pintu gandire bhainka adha banda pasigala au Pintu kastare chileibaku lagila mu Pintu Ku kahili kichhi habani bahut maza lagiba

Bhai dhire dhire gheibaku lagile tapare gote bada Dhaka dele pura 8 inch ra banda Pintu gandire 

pasigala . Pintu chileila .bhai Pintu Ku kahile Randi Ghia kha kahiki jor re gheibaku lagile.mu Pintu ra 

gandi au bhai nka banda upare tela psoipadilu.bhai jetebele gheuthanti puch puch puch sound hei mast laguthae

Mu bhai nku kahili bhai mote tike Ghia .bhai kahile Pintu Ku gheisare mu kahili nai bhai mu rahiparuni mote tike Ghia bhai kahile hau thik achhi.chut khani

Mu Pintu side re rahi goda Ku uparaku dekideli bhai mo gandire tike tela lageiki tanka bandaku 

dabidele eka tharake pura banda mo gandi vitaraku pasigala.bhai jor jor re gheiBaku lagile.mote bahut 

maza laguthila . maza re mo patiru oo.. Aaaaaaa.......uuu.bhai ahuri jor re Ghia aaaaaaa..... Oooo.. Mo gandi fadi dia oo

Bhai tanka banda mo gandi ru bahara kari Pintu gandire purei dele . ethara ekatharaku Pintu gandire 

bhainka banda pasigala . pintu ethara maza re aaoooo.......bhai mo gandi fadi dia.ahuri bhitaraku purao....chut ki kahani

Aaaa..pach ...pach....pach.... Uuuuuu.....sound heithae.bhai mote kahile mu tote kahithili na e Randi gandire mu emiti gheibi se bhuli paribani.chut khani

Tapare bhai Pintu gandiru banda bahara kari mo gandire pach kari pureidele .ghei chalile mu 

aaaaa.fadidia mo gandiku bhai......aaaaa...ooo..heuthae au bhai bi aaaaa .....oooo...Randi Ghia kha kahuthanti.chut ki kahani

Bhainka ra bahariba time heigala se pintuku mo gandi pakhaku muha dekhaibaku kahile.tapare mo 

gandiru banda bahara kari puntu patire pureidele.ta patire gheibaku lagile .dui Dhaka delapare bhainka 

ra baharigala au Pintu sabu pee dela.Pintu au mu chati chati bhaira banda bahara karidelu.tapare bhai 

ama duijananka banda chati chati bahara karidele.tapare ame 3 Jana langala hei kundhakundhi hei soipadilu.chut khani

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post